ChatGPT for Marketers

"Jag blev helt mind-blown av alla olika sätt man kan använda ChatGPT på!"

> Beatrice Holt, Product Manager på Storytel

"Det är min födelsedag idag, men den här kursen var den bästa presenten! Den var fantastisk!"

> Ronni Coridon Toft Gregersen, Regionchef på Hilti

Ctrl Academy + Ymnig AI

För dig som vill förstå och använda ChatGPT i din roll som Marknadsförare

I en värld som alltmer drivs av AI står Marknadsförare inför nya möjligheter och utmaningar. "ChatGPT för Marknadsförare" är en specialiserad kurs som syftar till att ge dig de verktyg och den förståelse du behöver för att effektivt använda generativ AI i din roll. Kursen är perfekt för dig som vill förstå hur ChatGPT kan revolutionera ditt arbete och produktivitet.

Det här lär du dig på kursen:

 • Grundläggande förståelse för generativ AI
 • Konsten att använda prompt engineering för att nå resultat
 • ChatGPT för lösa komplexa problem
 • ChatGPT för projektledning, presentation, dokumentation, m.m.
 • Förståelse för hur generativ AI kan användas inom företag

Kursledare: Nils Janse

Nils är en av Sveriges ledande experter inom generativ AI, och har specialiserat sig på att utrusta ledare med de verktyg de behöver för att navigera i en AI-driven värld. Den senaste tiden har han arbetat med över 20 organisationer kring generativ AI, och hållit otaliga föredrag, workshops och kurser. Som civilingenjör från KTH med studier i AI och tidigare konsult på McKinsey, kombinerar Nils teknisk expertis med strategisk insikt.

Ted Solomon

Ted är grundare och VD för Ctrl Digital och är ett av Sveriges mest framstående namn inom digital analys och teknisk marknadsföring. Med en civilekonomexamen och över tio års erfarenhet har han specialiserat sig på att lösa komplexa och tekniska marknadsföringsproblem. Han har under många år stöttat och väglett analys- och marknadschefer i flera av landets största organisationer och varumärken.

Kursprogram

09:00-09:30 – Uppstart

 • Introduktion och teknisk setup

09:30-10:30 – Introduktion till Generativ AI

 • Vad är generativ AI och varför är det relevant?

10:30-12:00 – Prompt Engineering

 • Konsten att formulera prompts för att generera värdefullt innehåll

13:00-14:00 – Content Production

 • Hur man använder ChatGPT för att skapa och anpassa innehåll (PR, produktbeskrivningar, m.m.)

14:00-15:00 – Ad Production

 • Hur man använder generativ AI för att skapa och anpassa copy och bilder för annonser

15:00-15:30 – Andra Användningsområden

 • Projektledning, presentationer, dokumentation, m.m.

15:30-16:30 – Workshop

 • Gemensam övning för att använda vad vi lärt oss

16:30-17:00 – Diskussion och Avslutning

 • Sammanfattning och nästa steg

Logistiska Detaljer

 • Datum: 16 Januari 2024
 • Tid: 09:00-17:00
 • Plats: Stockholm (exakt plats meddelas senare)
 • 9 995 SEK per deltagare
 • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
 • Utrustning: En laptop krävs för kursen
 • Förberedelser: Införskaffa ChatGPT Plus innan kursstart

For booking or questions contact us!